میترا احسانی‌پور

میترا احسانی‌پور


توضیحات نمونه کار

تحصیلات:

-دیپلم آرایشگری
-کارشناسی حسابداری


سمت‌ها:

-مددکار در حوضه‌ی مهارت‌های زندگی
-پشتیبان سایت هلدینگ همت
-شاغل در انتشارات پیام کتاب
-سرپرست تیم فروش آنلاین هلدینگ همت.


مهارت‌ها:
-آشنا با نرم افزار همراهان، کوثر
-آشنا با محیط مایکروسافت ویندوز
-دارای مدرک ICDL
-گواهی دوره ی تخصصی نرم افزار هلو
-آشنا با کاربری Excel در حسابداری
-ویترای

جزئیات نمونه کار