فریبا فاتحی نیکو

فریبا فاتحی نیکو


توضیحات نمونه کار

تحصیلات:

کارشناس ادبیات فارسی در حوزه رمان و داستان


سمت‌ها:

مدیرعامل شرکت خدمات مشاوره ومدیریت ارتباطات ره پویان همت.
عضو  نویسنده چندین عنوان کتاب رمان، مجموعه داستانهای کوتاه، و سناریو.
ویراستار بالغ بر ۳۰عنوان مقاله و کتاب در زمینه های گوناگون:
تاریخی-روانشناسی-علمی-داستانی و …
فعال در حوزه نقد.
نویسنده و دبیر بخشی از نشریه نوربانوان درسالهای گذشته.
دبیر و نویسنده بخشی از نشریه فارسی زبان ترنج در ایالت بوستون آمریکا.
محقق و پژوهشگر در حوزه های خودشناسی و عرفان.
مسئول برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی کتاب در چندین دوره.

فعال حوزه چاپ و نشر کتاب.
مسئول نشر و فروش کتاب بصورت مجازی در داخل و خارج از کشور.

جزئیات نمونه کار