سپیده قاسمی

سپیده قاسمی


توضیحات پروژه

تحصیلات:

دانشجوی رشته معماری شهری


سمت‌ها:

– مسئول بخش اطلاعات و اکسس هلدینگ هم افزایی همت
-مسئول بخش بازاریابی شبکه ای در سالهای اخیر

پیش‌نمایش زنده