هیئت علمی - زهرا خانی

زهرا خانی


شرح پروژه

تحصیلات :

کارشناسی حسابداری


سوابق: 

  1. کارآموزی در اداره مالیات استان تهران
  2. اشنایی با Excel در حسابداری
  3. اشنایی با word
  4. اشنایی با نرم افراز همکاران سیستم
  5. شرکت در کلاس های مهارت اموزی و سبک زندگی
پیش‌نمایش زنده