رویداد

به همایش‌ها، سمینارها و کارگاه‌هایی اطلاق می‌شود که ممکن است در یک دوره خاص تکرار شوند و یا تکرار نشدنی باشند.

« Back to Glossary Index