کارگاه خودباوری

کارگاه‌های خودباوری

موفقیت، ثروت، سعادت و آرامش درون
موفقیت و آرامش درون
عدم یادگیری مهارت‌های زندگی مانند راه رفتن بر روی تردمیل است! هرگز قدمی به جلو بر نمی‌داریم !!!
آگاهی نخستین گام برای شفا و دگرگونی است.
 مدرس : خانم فرشته فاتحی نیکو
موفقیت، سعادت، ثروت، سلامت، شادی و آرامش کلمات زیبا و وسوسه انگیزی هستند که بسیار می‌شنویم و همگی به دنبال بدست آوردنشان هستیم.
اما چگونه؟
آیا بدون کسب آگاهی و مهارت لازم می‌توان؟ مثلا بدون آموزش و تمرین رانندگی می‌توان راننده خوبی شد؟ یا می‌توان پزشک، آشپز، ورزشکار و یا خیاط ماهری شد؟!
بله برای انجام هرکاری نیاز به کسب آگاهی، تمرین و تلاش است بنابراین چگونه می‌توان [...]