کاراتی‌وی

در  کاراتی‌وی به آخرین اخبار رویدادهای کارآفرینی، کسب و کار و نمایشگاه‌های توانمندی کارآفرینان به سهولت دسترسی دارید.

کاراتی‌وی رسانه رویدادهای کارآفرینی بانوان در آپارات

کاراتی‌وی رسانه آنلاین رویدادهای کارآفرینی بانوان
رویداد کارآفرینی بویژه در حوزه بانوان مقوله‌ای است که تنها راه برون رفت از بحران‌های اقتصادی، تحریم، پایین بودن سطح درآمد، نارضایتی از شغل و درآمد فعلی و از همه مهمتر موتور محرکه اقتصاد جوامع و ایجاد نشاط و انگیزش فردی و سینرژی اجتماعی است. در کشور ما طی سال‌های اخیر به این مهم اهتمام ویژه‌ای شده بویژه در حوزه کارآفرینی بانوان. در حال حاضر بانوان با انگیزه به دنبال راه‌هایی برای توسعه اقنصادی و افزایش سطح درآمد خود و خانواده خویش هستند و دولت‌ بویژه شهرداری‌ها و کمیته امداد در این حوزه به نحو شایسته‌تری [...]