مدیریت بازرگانی

زن در اقتصاد و بازرگانی

زن در اقتصاد و بازرگانی : اتاق‎های بازرگانی در سراسر دنیا یکی از مهم ترین سازمان ها در توسعه امور تجارت بین الملل محسوب می‌شوند. اتاق‌های بازرگانی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نقش موثری در این زمینه دارند اما متاسفانه از زمان افتتاح اولین اتاق بازرگانی کشور در تبریز در سال ۱۳۰۲  که بیش از ۸۳ سال از آن می گذرد تا به امروز با نگاهی به تاریخچه  تاسیس اتاقهای بازرگانی و انتخابات هیات نماندگان درسراسرکشور در می یابیم که نقش زنان در فعالیت های بازرگانی در جامعه بسیار کم رنگ است. اموراقتصادی و تجاری مردانه تلقی شده [...]

تحلیل سلسله مراتبی روش AHP

ارائه کننده طرح مفهومی: آرش حبیبی  آیا لازم است یادآوری کنم واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. حتی اگر تا این اندازه با مفهوم AHP بیگانه هستید ناامید نشوید با مطالعه این مقاله شما یک کارشناس AHP خواهید بود.  نظر به مشکلات دانشجویان و پژوهشگران پیرامون نحوه استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برآن شدم تا با ذکر یک مثال کاربردی این مفهوم را برای علاقه مندان روشن کرده و بعلاوه نحوه انجام محاسبات را نیز فراهم آورم. مراحل حل یک مسئله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP برای شروع ابتدا یک [...]